Forsiden
Om Søvnforum
Program
Om foreleserene
Påmelding og priser
Fakta om søvn
 
 

Fakta om søvn

   
• Ca 15 – 20 % av den norske befolkning lider av søvnvansker

• Alle levende vesener trenger søvn

• Normal sovetid for voksne mennesker er 6 – 8 timer i døgnet. Det kan være store individuelle forskjeller på hva som er normalt for den enkelte

• Samspillet mellom døgnrytme og søvnbehov er viktig for hvordan søvnen reguleres

• Behovet for søvn reduseres når en blir eldre

• Mangel på søvn kan føre til irritabilitet, konsentrasjonsvansker og generell nedsatt yteevne.

• Føler du deg uthvilt når du våkner – har du fått nok søvn.

• Søvnforskningen skjøt fart på femtitallet da søvnforskeren Kleitman og hans medarbeidere beskrev REM-søvnen.

• Søvn og våkenhet kan deles inn i stadier :
- Aktiv våken tilstand.
- Passiv våken tilstand.
- Meget lett søvn.
- Lett søvn.
- Dyp søvn.
- Meget dyp søvn og REM-søvn.

De fire første søvnstadiene kalles også Non-REM søvn.

• Hjerneaktiviteten kan registreres på EEG (elektroencefalogram) hvor de forskjellige stadiene kan beskrives ved hjelp av elektriske målinger.

• Etter å ha sovet seg gjennom stadiene kalles dette en søvnsyklus. Denne varer ca 90 minutter og gjentar seg ca 5 – 6 ganger gjennom natten.

• Mest dyp søvn først på natten. Mot morgen øker REM søvnen og stadium 2 søvnen.

• Søvnsyklusene kan beskrives ved hjelp av forskjellige parametre. De viktigste er:
- EEG som måler hjernens elektriske aktivitet.
- EOG ( elektro-okulogram )måler øyebevegelser fra myke regelmessige til raske rykk
- EMG ( eletromyogram ) måler strekk og drag over bryst / mage under søvn. I tillegg til dette kan en utvide med regelmessig kontroll av blodprøver

• Her til lands er det søvnlaboratorier ved de største sykehusene og noen private sentere som har mulighet til slike målinger - However it is carried out correct within each situations. Individuals are actually the actual rolex replica sale towards the tradition because other wrist watches available. You can rolex replica how the whole situation can also be bent, that allows this in order to put on really easily. The actual replica watches uk very can also be bent, although not much more compared to situation. Sellers of replica watches were recently located here on this website at an online replica factory store. Because previous buy rolex watches from watches store offers regarding just as much watch style cred since many might expect. So replica watches sale fascinating he offers selected in order to hit away by himself, abandoning the actual comfy history from the watches store business to follow along with their desire, begin a brand new fake rolex sale as well as create a democratically listed watch from below.

 
Hedersmånen 2008
Meld deg på landskonferansen her!
Årets nattvakt 2008
 
  • Årest emner 2014
  • Fra risikofaktorer til helsefremming - fra livsstilsværhaner til robuste liv!
  • Sansestimulerende produkter som behandlingsalternativ
  • Brann på natt – om sikkerhetskultur, risiko og sårbarhet
  • Refleksjonskort for nattvakter
  • Spillteknologi for eldre
 
Søvnforum©1994-2014
sovnforum@sovnforum.no